Nous mètodes i tecnologies per evitar el síndrome de la replantació en pomeres

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del  Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

La renovació de plantacions de fruiters cada vegada passa més per haver de replantar parcel·les anteriorment ocupades per fruiters. Les raons principalment es deuen a les dificultats de disposar de camps verges propis i a la necessitat de reutilitzar les instal·lacions de xarxes antipedregada i estructures de reg que estan en procés  d’amortització en la majoria de les actuals plantacions. En situació de replantació els arbres tenen dificultats de creixement els primers anys i es retarda notablement l’entrada en producció de la plantació.

Les causes estan lligades a la anomenada “fatiga” del sòl que té origen i etiologia diversa i complexa.La solució que es proposa passa per experimentar alternatives basades en preservar i millorar les condicions del sòl i avaluar els nous portaempelts de pomera tolerants a la replantació.

L’objectiu general és evitar els efectes negatius associats a la replantació a través de la utilització d’una sèrie de mètodes i tecnologies:

  • Avaluació de portaempelts tolerants a la replantació
  • Biofumigació amb crucífera i gramínia com a mètode de sanejament del sòl abans de tornar a plantar pomera.
  • Incorporació de matèria orgànica i altres tècniques que incrementin el vigor dels arbres
  • Aplicació d’agents de control biològic i bioestimulants
  • Gestió del reg en el període immediat a la post-plantació per afavorir el desenvolupament radicular

Amb els resultats més rellevants obtinguts fins ara es poden donar les següents recomanacions per noves plantacions en situació de replantació:

  •  Fer ús de portaempelts més vigorosos i més tolerants que M9, tipus G11 i G41
  • Fer ús de la biofumigació- Aplicar un substrat/esmena orgànica a la línia de plantació
  • Aplicar farina de crucíferes tot i que cal seguir treballant per posar apunt la tècnica d’aplicació

Amb participació de Girona Fruits, IRTA, fundació Mas Badia, Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, xaxa-i.cat i eip-agri.