LES ABELLES

LES ABELLES ???

“La vida sense abelles seria un desastre global, a l’home només li quedarien quatre anys de vida.
Sense abelles, no hi ha pol·linització, ni herba, ni animals, ni homes”, per tant, ni pomes!??

S’ha comprovat que les abelles compleixen un paper fonamental en el cicle de la vida, pol·linitzen innombrables plantes, flors, vegetacions, sense plantes no hi ha aliments per als animals herbívors ni per als que s’alimenten d’ells, per això s’estima que l’extinció d’aquests insectes desencadenaria una crisi alimentària.?

Estudis assenyalen que és difícil quantificar els efectes de la desaparició de les abelles, però asseguren que és clar que aquests serien molt greus, “s’alteraria el nombre d’espècies vegetals, algunes podrien desaparèixer, es reduiria dràsticament la biodiversitat de la flora del que provocaria l’alteració de tot l’ecosistema i les produccions agrícoles haurien de fer front a grans pèrdues econòmiques per la reducció en la producció, cosa que sens dubte afectaria tot el mercat alimentari i transformaria els nostres hàbits de consum de manera radical”.