bernat marbrejat

CONEGUEM EL BERNAT MARBREJAT (Halyomorpha halys)

La xinxa Halyomorpha halys és un insecte hemípter pertanyent a la família Pentatomidae, d’origen asiàtic (natiu de la Xina, el Japó, Taiwan i les Corees).
Es va introduir accidentalment als EUA a on el primer insecte es va trobar el 1998. A Europa es va trobar per primera vegada a Suïssa a l’any 2007, en el mateix any a Liechtenstein i a Alemanya, França i Itàlia a l’any 2012; posteriorment, es va trobar a d’altres països.

La primera cita a la península Ibèrica ha estat al campus de la Universitat de Girona a l’any 2016.

És una plaga molt polífaga que, a Europa, ha estat citada en 51 espècies de plantes pertanyents a 32 famílies, principalment a arbres fruiters, ornamentals, cultius hortícoles i extensius.

Als EUA s’han registrat greus pèrdues econòmiques en pomes, préssecs, pebrots, tomàquets, blat de moro i soja.

Girona Fruits, juny 2021.