plaques fotovoltaiques

Ajuts Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

De conformitat amb la Resolució ARP/1319/2021, de 3 de maig, per la qual es convoquen els ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02), corresponents a l’any 2021.

Ha estat concedida a GIRONA FRUITS SCCL una subvenció per la realització de les inversions previstes en el projecte “Millores de conservació i estalvi energètic”, en el municipi de Bordils.

L’actuació ha consistit principalment en la instal·lació de plaques fotovoltaiques instal·lades a la teulada de la central incidint en un model energètic més sostenible,  ajudant a disminuir la petjada de carboni en la conservació de les pomes, tot un compromís en la conservació del medi ambient. L’adquisició de la nova embossadora, l’adequació de les places de paloks i restes d’inversions executades, han permès complir amb l’objectiu de millorar la competitivitat i eficiència, incrementant el valor afegit de les pomes.

Aquest ajut té caràcter de cofinançat, el 57% és a càrrec dels pressupostos del DACC i el 43% a càrrec dels fons europeus FEADER.

Aquest ajut s’emmarca en les Prioritats 3.A) i 5), de la Mesura 04 corresponent a “inversions en actius físics”, i en les Operacions 04.02.01 i 04.02.02 del “Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020”.

logo pdr cat