Entrades

terreny sec

Quin impacte té el canvi climàtic a l’agricultura?

Els efectes del canvi climàtic a l’agricultura s’aprecien en una reducció de certes produccions agrícoles, un augment d’altres poques, adaptades, l’augment de malalties i expansió i altres canvis biològics importants.

Amb l’augment de temperatures també es produeix el canvi de distribució de moltes espècies que colonitzen hàbitats impossibles sota altres circumstàncies. Això provoca el desplaçament de cultius tradicionals, adaptats durant dècades a unes condicions de temperatura i humitat concretes i que, de cop i volta, es veuen amenaçades per l’expansió d’aquestes altres espècies, que poden ser d’interès agronòmic o no.

Amb un augment de temperatures, la transmissió de malalties d’origen bacterià i víric resulta més senzill. Això es produeix perquè la temperatura facilita l’accés de microorganismes i virus a nous territoris.

Per si no n’hi hagués prou, la desertització és un perill que aguaita unit a l’escalfament. S’estima que en les dècades següents es perdran nombroses fonts d’aigua dolça, cosa que obligarà a reformular la implementació de tècniques i tecnologies agrícoles a les zones més afectades. D’altra banda, les temperatures extremes, tant de fred com de calor, suposaran un problema important per a nombrosos vegetals.

En resum, el canvi climàtic té un impacte clar a l’agricultura en qüestió de números de producció. Aquests poden recuperar-se amb un treball d’adaptació eficient, escollint individus, o espècies en el pitjor dels casos, millor capacitades per resistir les noves condicions i malalties a què s’enfronten a causa del canvi de temperatures.

Com adapta l’agricultura a la nova situació?

Hi ha diverses aproximacions per intentar mitigar l’impacte del canvi climàtic a l’agricultura. Les més directes i immediates consisteixen a adaptar les tècniques agrícoles a la nova situació, que va canviant de manera gradual. Això implica optar per mètodes de reg més eficients, un conreu més conscienciós i centrat a eliminar noves espècies invasores i el control exhaustiu de malalties.

Això s’hi afegeix la recerca d’espècies més ben adaptades a les noves necessitats del terreny. A més de l’ajust agrícola per mantenir els nivells de producció, cal conèixer i tractar de mitigar l’impacte que té aquesta activitat dins l’entorn ecològic. Així, algunes pràctiques d’agricultura ecològica podrien ser útils per reduir la producció d’empremta de carboni i altres fonts d’impacte ecològic.