Entrades

PROJECTE PICKBEST – SCABKILL i POMELIFE.

 PROJECTE PICKBEST

Girona Fruits SCCL, com a líder, juntament amb Giropoma Costa Brava SLiFructícola Empordà SL, i amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic, està treballant en la determinació del moment òptim de collita de pomes grogues “Golden” i vermelles del grup “Gala” per a satisfer el consumidor i per adaptar-se a les noves tecnologies de conservació (PICKBEST).

Les preferències dels consumidors de poma han anat variant amb el temps, cap a unes pomes amb major coloració i maduresa. A aquesta tendència li hem de sumar l’aparició de l’aplicació del 1-MCP així com la conservació de llarga durada amb sistemes d’atmosfera dinàmica.

Tots aquests canvis creen la necessitat de definir nous paràmetres de precollita i postcollita que permetin obtenir pomes que s’adaptin a les noves tendències de consum.

L’objectiu principal de PICKBEST donarà resposta a aquesta necessitat mitjançant els següents objectius específics:

  • Establir paràmetres de collita que maximitzin la satisfacció del consumidor sota l’itinerari tècnic marcat per les noves tecnologies.
  • Desenvolupar eines i una escala visual de to vermell, en el cas dels clons “GALA”, per determinar el moment òptim de collita basat en els paràmetres de collita establerts.

PICKBEST es troba emmarcat dins dels ajuts per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

PROJECTE SCABKILL

Girona Fruits SCCL., juntament amb Giropoma Costa Brava SL,Fructícola Empordà SL, Serrater SL i Agroalimentària Mas Saulot SL; i amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic; està treballant en el desenvolupament de sistemes de tractament de precisió i tècniques de maneig de l’inòcul per a racionalització de l’ús de fitosanitaris en el control del motejat de la pomera (SCABKILL). A la zona de Girona, el control del motejat concentra més del 80% dels tractaments fitosanitaris, essent el control de les infeccions primàries de primavera un dels punts crítics pel maneig de la malaltia.

En aquest context, el projecte SCABKILL té com a objectiu principal definir una estratègia integral pel control sostenible del motejat de la pomera gràcies a:

  • Desenvolupament d’eines per gestionar l’inòcul primari de les fulles de terra.
  • Avaluant sistemes que permetin forçar l’alliberació de l’inòcul en un moment sense risc de malaltia.
  • Utilitzar sistemes de polvorització de precisió per millorar l’eficiència dels tractaments.
  • Avaluar productes alternatius sostenibles alternatius als productes de síntesis.

SCABKILL es troba emmarcat dins dels ajuts per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

PROJECTE POMELIFE

Girona Fruits SCCL,juntament amb Fructícola Empordà SL i Giropoma Costa Brava SL; i amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic; està treballant en la renaturalització i promoció de la biodiversitat en plantacions de pomera de Girona (POMELIFE).  La intensificació de les pràctiques agrícoles suposa un increment de la productivitat de les explotacions, tanmateix, provoca una alteració del paisatge i la disminució de la biodiversitat en els agrosistemes, afavorint l’aparició de plagues.

Per aquest motiu, l’objectiu principal de POMELIFE és definir un disseny per a les plantacions de pomera per tal de compatibilitzar l’activitat agrària amb la conservació i promoció de la biodiversitat.  Aquest nou disseny de plantació donaran equilibri a l’ecosistema ajudant al control de plagues així com la reducció de l’ús de fitosanitaris.

POMELIFE es troba emmarcat dins dels ajuts per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

Us adjuntem l’enllaç a l’espai web de la Comissió Europea dedicat a desenvolupament rural, podeu accedir fent clic al logotip del Fons Europeu Agrícola de desenvolupament Rural que teniu aquí sota: