Entrades per Girona Fruits

Ampliació Atmosfera Dinàmica i millores envasat

De conformitat amb l’Ordre ARP/2187/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments ( operació 04.02.01)i les relatives a la  mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments ( operació 04.02.02), corresponent a l’any 2.017. Ha estat concedida a GIRONA FRUITS SCCL […]